Verbetersuggesties voor de huisartsenpost en ketenzorg


Complimenten en suggesties
U heeft recent contact gehad met de huisartsenpost en naar aanleiding van uw bezoek en/of telefonisch contact heeft u een compliment of een suggestie. We horen dit graag van u. Wilt u een klacht indienen? dit kan via het officiële klachtenformulier.

Bedankt voor het invullen!