Klachtenregistratie 2023


Klachtenformulier zorgverlener

Klachtenformulier zorgverlener
Wij geven er de voorkeur aan dat u zich bij een klacht rechtstreeks wendt tot degene over wie u een klacht heeft. Is dit niet mogelijk of wilt u liever gebruik maken van klachtenbemiddeling- of behandeling dan kunt u onderstaand klachtenformulier invullen.

Wanneer u een klacht indient zal de zorgverlener en/of de klachtenfunctionaris contact met u opnemen en in eerste instantie door middel van bemiddeling in goed overleg een oplossing proberen te vinden.

Persoonsgegevens

Welke patiënt betreft de klacht (alleen invullen indien het niet uzelf betreft)

Aard van de klacht

Omschrijving van de klacht