Klachtenformulier


Gegevens melder

Bent u zelf de patiënt of vertegenwoordiger van de patiënt?

Gegevens van de Patiënt

Aard van de klacht

Namens Mittsu Institute bedankt voor het aangeven van uw klacht
Voor ons is een klacht een signaal dat wij gebruiken om onze dienstverlening, voor zover dat in onze mogelijkheden ligt, te verbeteren.