Klachtenregistratie


Klachtenregistratie Co-Med Zorg B.V.
Na het indienen van dit formulier, neemt de kwaliteitsfunctionaris van Co-Med Zorg B.V. zo spoedig mogelijk contact met u op. Dit gebeurt altijd binnen 3 weken na het indienen van uw klacht.
Aanhef
Uitleg geboortedatum
Wij vragen u om uw geboortedatum, zodat e.e.a. nagekeken kan worden in het huisartseninformatiesysteem (indien nodig). Als u uw geboortedatum niet wenst door te geven, kunt u onderstaand veld overslaan.
Voorkeursvorm contact
Naam huisartsenpraktijk
Waar gaat uw klacht over?